Recenzenci

Recenzenci współpracujący z czasopismem w latach 2016 i 2017

Jacek Buko – Uniwersytet Szczeciński
Wojciech Cieśliński – Akademia Wychowania Fizycznego we Wrocławiu
Michał Flieger – Uniwersytet Adama Mickiewicza w Poznaniu
Dorota Jelonek – Politechnika Częstochowska
Krzysztof Kania – Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
Robert Kucęba – Politechnika Częstochowska
Maria Mach-Król – Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach