Komitet Redakcyjny

  • Małgorzata Nycz-Łukaszewska redaktor naczelny
  • Andrzej Bąk
  • Andrzej Bytniewski 
  • Helena Dudycz
  • Bogdan Franczyk
  • Leszek Maciaszek
  • Mieczysław L. Owoc
  • Kazimierz Perechuda