Nowy numer

 

Wydawnictwo: Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
Rok wydania: 2016
Numer wydania: 1 (39)
ISSN: 1507-3858
e-ISSN: 2450-0003
Liczba stron: 97
Format: B5
Oprawa: miękka

Otwarty dostęp CC BY-NC-ND 3.0 PL

Why do users choose Open Source software? Analysis of the network effect / Dlaczego użytkownicy wybierają oprogramowanie Open Source? Analiza efektu sieciowego
Autor: Dorota Celińska


The impact of information technology and knowledge- -oriented management on the operational effectiveness in Polish hospitals / Wpływ technologii informacyjnych i zarządzania zorientowanego na wiedzę na efektywność działalności polskich szpitali
Autor: Andrzej Chluski


Efekty i skutki uczestnictwa w grach komputerowych / The effects and consequences of participation in computer games
Autor: Witold Chmielarz, Oskar Szumski


Znaczenie nowoczesnych ICT w usprawnianiu wewnątrzorganizacyjnej komunikacji / The importance of modern ICT in improving intra-organisational communication
Autor: Iwona Chomiak-Orsa


Wspieranie przedsiębiorczości lokalnej przez pozyskiwanie tzw. lokomotyw rozwoju / Promoting local entrepreneurship through acquisition of development locomotives
Autor: Iwona Chomiak-Orsa, Michał Flieger


Managing the process of electronic communication in a small legal firm / Zarządzanie procesem komunikacji elektronicznej w małej kancelarii prawnej
Autor: Michał Dziadkiewicz, Nicoletta Baskiewicz


On assessing an organization’s preparedness to adopt and make use of Big Data / Jak oceniać gotowość organizacji do wykorzystania Big Data
Autor: Maria Mach-Król


Cloud computing a zarządzanie wiedzą – wyzwania, szanse i zagrożenia / Cloud computing vs. knowledge management – challenges, opportunities and threats
Autor: Małgorzata Sobińska