Current issue

 

Publishing House: Wroclaw University of Economics
Year: 2017
Issue: 4 (46)
ISSN: 1507-3858
e-ISSN: 2450-0003
No. of page: 97
Size: B5
Binding: paperback

Value generated by social networks in the context of Metcalfe’s law / Wartość generowana przez sieci społeczne w kontekście prawa Metcalfe’a
Autor: Edyta Abramek


Wybrane aspekty smart city na przykładzie Szczecina / Selected aspects of smart city on the example of Szczecin
Autor: Agnieszka Budziewicz-Guźlecka


Kierunki zastosowania ICT w komunikacji pomiędzy uczestnikami postępowań sądowych / Directions of ICT use in communication between participants of judicial proceedings
Autor: Iwona Chomiak-Orsa, Andrzej Greńczuk


Kierunki oraz narzędzia automatyzacji aplikacji internetowych / Directions and tools for automation of Internet applications
Autor: Iwona Chomiak-Orsa, Paweł Siewiera


Wspomaganie procesów decyzyjnych przez wykorzystanie algorytmów regułowych wyznaczających istotność atrybutów / Detecting business-relevant attributes in rule-based classification
Autor: Iwona Chomiak-Orsa, Filip Wójcik


Digitalizacja usług pocztowych / Digitalization of postal services
Autor: Anna Drab-Kurowska


Technologia blockchain jako kwantyfikator zmian w sektorze finansowym / Blockchain technology as a quantifier of changes in the financial sector
Autor: Monika Kołodziej


Modelowanie danych temporalnych w relacyjnym modelu danych / Modeling of temporal data in the relational data model
Autor: Sebastian Łacheciński


Wykorzystanie chmur obliczeniowych w Polsce i w państwach Unii Europejskiej: analiza porównawcza / Use of cloud computing in Poland and in the countries of the European Union: comparative analysis
Autor: Roman Machuga


Information systems for knowledge workers support / Systemy informatyczne wspierające pracowników wiedzy
Autor: Mariia Rizun